Mensa

Mensa

Pusselavenyn – Mensa

Mensa är en internationell organisation som är öppen för personer vars IQ ligger bland de högsta två procenten av befolkningen. Organisationen grundades i England 1946 och har sedan dess växt till en global rörelse med medlemmar över hela världen.

Egenskaper:

  1. Intellektuell excellens: Mensa är främst känd för sitt fokus på intellektuell excellens och hög intelligens. Dess medlemskap är baserat på att individen har presterat mycket bra på standardiserade IQ-tester och är i toppen av intelligensskalan.
  2. Nätverk och gemenskap: Mensa erbjuder medlemmarna möjligheten att ansluta sig till ett nätverk av likasinnade personer med höga intellektuella kapaciteter. Detta skapar en plattform för gemenskap, samarbete och utbyte av idéer.
  3. Kulturella och intellektuella aktiviteter: Mensa organiserar regelbundet kulturella, intellektuella och sociala aktiviteter för sina medlemmar, inklusive diskussionsgrupper, seminarier, föreläsningar och evenemang. Dessa aktiviteter syftar till att främja intellektuell stimulans och kreativitet.
  4. Forskning och utbildning: Mensa stöder även forskning inom områden som rör intelligens och kognition samt främjar utbildningsinitiativ för att främja intellektuell tillväxt och utveckling.
  5. Samhällstjänst: Mensa deltar också i olika samhällstjänstprojekt och välgörenhetsarbete för att bidra till samhällets utveckling och förbättring.

Sammanfattningsvis är Mensa känt som en organisation som främjar intellektuell excellens, kreativitet och gemenskap bland sina medlemmar. Dess fokus på intellektuell stimulans och utbildning gör det till en uppskattad resurs för dem med en stark intellektuell nyfikenhet och kapacitet.

Inga produkter hittades som motsvarar ditt val.